Ei PCB Factory WELCOME
 Board Types: Multilayer, SS & DS with or without PTH Base Material: FR3, FR4,CEM1, CEM3 and matherials for high temperature like poliamid etc Copper Thickness: 17.5 um, 35 um, 70 um, 105 um Number of layers:	1,2,4,6,8-24 max Board Thickness: 	0.2-3.2 mm PTH diameter: 	0.2 mm min Board Thickness: 	0.2-3.2 mm
      U Ei-PCB Factory mi smo ekipa inženjera i tehničara koji govore i razumeju Vaš profesionalni jezik. U nastavku možete naći naše tehničke mogućnosti.

Možemo da obradimo sledeće tipove fajlova:
                                                        ►DPF, DXF, GERBER (RS274X,RS274D)

Fajlovi za bušenje                       ► EXCELLON i SIEB MEYERSoftware
                                                       ►GraphiCode Power Station
      U postojeći proizvodni program implementirane su sledeće tehnologije:

- tehnika projektovanja štampaniiih ploča uz pomoć računara

-bušenje štampanih ploča sa CNC (computer numeric control) bušilicama

-tehnika sito štampe ec-rezista, lemne maske, grafitne prevlake i šeme rasporeda elemenata

-izrada sito šablona za sve vrste štampe

-suvi foto postupak za nanošenje šare provodnog lika

-procesiranje reprodukcionog filma uključujući primenu laserskog foto plotera

-hemijske i elektrohemijske postupke

-HAL (Hot Air Levelling)-toplo nanošenje Sn legure

-asembliranje i presovanje višeslojnih štampanih ploča

KARAKTERISTIKE PROCESA

Izrada filma:                                              ►Laserski fotoploter CAD

Prenošenje lika na štampanu ploču
   ►Foto postupak, sito štampa

Hemijske i elektrohemijske prevlake

                                                                     ►Elektrolitičko nanošenje kalaja,
                                                                     elektrolitičko nanošenje zlata sa
                                                                     ili bez podsloja nikla, selektivno
                                                                    nanošenje kalaja vrućim
                                                                    vazduhom
© Copyright 2014